ورود
ورود با حساب گوگل

عضویت
ورود با حساب گوگلنتایج جست و جو

لیلا محمد حسین فلاح - 1403-02-22
Leila Mohamad Hussein Fallah
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
حوزه تخصص : سایر
سال ورود به شریف : 1379
محمد شریفی مقدم ریابی - 1403-02-10
Mohammad Sharifi Moqaddam Riabi
دانشکده مهندسی علم مواد
حوزه تخصص : علم مواد
سال ورود به شریف : 1389
محمد شریفی مقدم ریابی - 1403-02-10
Mohammad Sharifi Moqaddam Riabi
دانشکده مهندسی علم مواد
حوزه تخصص : علم مواد
سال ورود به شریف : 1389
روح الله جوینی - 1403-02-06
Rouhollah Joveini
دانشکده فیزیک
حوزه تخصص : نرم افزار / سخت افزار
سال ورود به شریف : 1388
مریم سادات رضوی طاهری - 1403-01-15
Maryam Sadat Razavi Taheri
دانشکده مهندسی کامپیوتر
حوزه تخصص : فناوری اطلاعات
سال ورود به شریف : 1398
سامیار صراف - 1402-12-22
Samyar sarraf
پردیس کیش - مهندسی مکانیک
حوزه تخصص : مهندسی مکانیک
سال ورود به شریف : 1394
خدیجه سعیدنیا - 1402-12-16
Khadije Saeadnia
دانشکده مهندسی صنایع
حوزه تخصص : فناوری اطلاعات
سال ورود به شریف : 1365
علی مهدیخانی - 1402-12-06
alimahdikhani
گروه فلسفه و علم
حوزه تخصص : سایر
سال ورود به شریف : 1399
شهناز طاهری - 1402-11-27
Shahnaz Taheri
دانشکده علوم ریاضی
حوزه تخصص : ریاضی
سال ورود به شریف : 1362
امیرعلی توکلی طرقی - 1402-11-08
Amirali Tavakoli Targhi
پردیس کیش - مهندسی عمران
حوزه تخصص : ساخت و تولید
سال ورود به شریف : 1397
امیرعلی توکلی طرقی - 1402-11-08
Amirali Tavakoli Targhi
پردیس کیش - مهندسی عمران
حوزه تخصص : ساخت و تولید
سال ورود به شریف : 1397
جاسم نوروزی - 1402-09-28
Jasem Norouzi
دانشکده مهندسی مکانیک
حوزه تخصص : مهندسی مکانیک
سال ورود به شریف : 1399
آرین رئوفی - 1402-09-22
Arian Raoufi
دانشکده مهندسی عمران
حوزه تخصص : سایر
سال ورود به شریف : 1397
محسن خالقی - 1402-09-13
Mohsen Khaleghi
دانشکده مهندسی برق
حوزه تخصص : الکتریک/الکترونیک
سال ورود به شریف : 1384
رضا حکمتی - 1402-09-11
REZA HEKMATI
دانشکده مهندسی مکانیک
حوزه تخصص : مهندسی مکانیک
سال ورود به شریف : 1365
علیرضا پاکزاد - 1402-09-06
alireza pakzad
دانشکده مهندسی عمران
حوزه تخصص : سایر
سال ورود به شریف : 1390
سید محمد عرفان حسینی - 1402-08-29
Seyedmohammaderfan Hosseini
دانشکده علوم ریاضی
حوزه تخصص : ریاضی
سال ورود به شریف : 1400
محمد رحیم زاده خوشرو - 1402-07-16
Mohammad Rahimzadeh Khoshroo
دانشکده مهندسی عمران
حوزه تخصص : سایر
سال ورود به شریف : 1384
محمد امین خدادادزاده - 1402-07-13
Mohammad Amin Khodadadzadeh
دانشکده مهندسی هوافضا
حوزه تخصص : سایر
سال ورود به شریف : 1392
اصغر جمشیددوست - 1402-07-02
Asghar Jamshiddoust
دانشکده مهندسی هوافضا
حوزه تخصص : هوانوردی/هوافضا
سال ورود به شریف : 1386