ورود
ورود با حساب گوگل

عضویت
ورود با حساب گوگلنتایج جست و جو

شهناز طاهری - 1402-11-27
Shahnaz Taheri
دانشکده علوم ریاضی
حوزه تخصص : ریاضی
سال ورود به شریف : 1362
امیرعلی توکلی طرقی - 1402-11-08
Amirali Tavakoli Targhi
پردیس کیش - مهندسی عمران
حوزه تخصص : ساخت و تولید
سال ورود به شریف : 1397
جاسم نوروزی - 1402-09-28
Jasem Norouzi
دانشکده مهندسی مکانیک
حوزه تخصص : مهندسی مکانیک
سال ورود به شریف : 1399
آرین رئوفی - 1402-09-22
Arian Raoufi
دانشکده مهندسی عمران
حوزه تخصص : سایر
سال ورود به شریف : 1397
محسن خالقی - 1402-09-13
Mohsen Khaleghi
دانشکده مهندسی برق
حوزه تخصص : الکتریک/الکترونیک
سال ورود به شریف : 1384
رضا حکمتی - 1402-09-11
REZA HEKMATI
دانشکده مهندسی مکانیک
حوزه تخصص : مهندسی مکانیک
سال ورود به شریف : 1365
علیرضا پاکزاد - 1402-09-06
alireza pakzad
دانشکده مهندسی عمران
حوزه تخصص : سایر
سال ورود به شریف : 1390
سید محمد عرفان حسینی - 1402-08-29
Seyedmohammaderfan Hosseini
دانشکده علوم ریاضی
حوزه تخصص : ریاضی
سال ورود به شریف : 1400
محمد رحیم زاده خوشرو - 1402-07-16
Mohammad Rahimzadeh Khoshroo
دانشکده مهندسی عمران
حوزه تخصص : سایر
سال ورود به شریف : 1384
محمد امین خدادادزاده - 1402-07-13
Mohammad Amin Khodadadzadeh
دانشکده مهندسی هوافضا
حوزه تخصص : سایر
سال ورود به شریف : 1392
اصغر جمشیددوست - 1402-07-02
Asghar Jamshiddoust
دانشکده مهندسی هوافضا
حوزه تخصص : هوانوردی/هوافضا
سال ورود به شریف : 1386
نصرالله یعقوبیان - 1402-06-28
Nasrollah Yaghobian
دانشکده مهندسی صنایع
حوزه تخصص : مدیریت
محمد طهماسبی - 1402-05-22
Mohammad Tahmasbi
دانشکده مهندسی مکانیک
حوزه تخصص : مهندسی مکانیک
سال ورود به شریف : 1390
سارا طاهری - 1402-05-16
Sara Taheri
دانشکده مهندسی برق
حوزه تخصص : هوش مصنوعی
سال ورود به شریف : 1399
طیبه غیرتمند - 1402-03-14
Tayebeh Gheiratmand
دانشکده مهندسی علم مواد
حوزه تخصص : علم مواد
پرویز خانجانزاده - 1402-03-08
Parviz Khanjanzadeh
دانشکده مهندسی علم مواد
حوزه تخصص : مهندسی مکانیک
سال ورود به شریف : 1358
یونس امینی - 1402-02-17
Younes Amini
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
حوزه تخصص : نفت و پلیمر
سال ورود به شریف : 1386
نرگس فتحعلیان - 1401-12-09
Narges Fathalian
دانشکده فیزیک
حوزه تخصص : فیزیک
سال ورود به شریف : 1378
حسین عبداللهی - 1401-12-08
Hossein Abdollahi
دانشکده مهندسی علم مواد
حوزه تخصص : علم مواد
بهرام سلطان محمد - 1401-09-22
Soltanmohammad Bahram
دانشکده مهندسی هوافضا
حوزه تخصص : هوانوردی/هوافضا