ورود
ورود با حساب گوگل

عضویت
ورود با حساب گوگلمعرفی انجمن

انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در سال 1370، به همت مسئولین وقت دانشگاه و با همراهی عده ای از فارغ التحصیلان به منظور برقراری و تقویت پیوند میان فارغ التحصیلان با یکدیگر از یک طرف و فارغ التحصیلان و دانشگاه از طرف دیگر پایه گذاری گردید. این انجمن پیوندی است میان صدها نفری که همه ساله وارد دانشگاه صنعتی شریف شده و پس از فراگیری رشته های علوم و مهندسی این دانشگاه را ترک می کنند، میان آنان که هم اکنون در دانشگاه به آموزش و پرورش اشتغال دارند و آنان که آموخته ها را به کار گرفته و آزموده اند. حاصل این پیوندها جامعه ای را تشکیل می دهد که قرار است به گونه ای متفاوت از تفکر غالب بیندیشد و راهکارهایی را برگزیند که از راهکارهای متعارف متفاوت باشد.

همه ما در زندگی هدف هایی داریم و موقعیت های بسیاری بدست آوردیم، اما این در کنار هم بودن است که هدف ها را بزرگتر، تصمیم ها را راسخ تر و موقعیت ها را پر رنگ تر می کند. این با هم بودم است که ناممکن ها را ممکن می کند.

چشم انداز انجمن

انجمن فارغ التحصیلان شریف نهادی ارزش آفرین، یادگیرنده وثروت آفرین است که مورد وثوق و تاثیرگذار بر فارغ التحصیلان، دانشجویان، دانشگاه، نظام آموزشی، صنعت، جامعه و دولت است.جامعه دانشگاهی شریف با ماموریت و اهداف انجمن آشنا هستند، به آن تعلق خاطر دارند و با آن صمیمانه همکاری می کنند.

ماموریت انجمن

ایجاد زمینه ارتباط و تعامل موثر فارغ التحصیلان با یکدیگر و بین انجمن فارغ التحصیلان و ذینفعان آن (دانشگاه، اساتید، دانشجویان، صنعت، جامعه و دولت) با هدف کمک به توسعه دانشگاه و صنعت

اهداف انجمن در رابطه با فارغ التحصیلان

انجمن فارغ التحصیلان شریف نهادی ارزش آفرین، یادگیرنده و ثروت آفرین است که مورد وثوق و تاثیرگذار بر فارغ التحصیلان، دانشجویان، دانشگاه، نظام آموزشی، صنعت، جامعه و دولت است. جامعه دانشگاهی شریف با ماموریت و اهداف انجمن آشنا هستند، به آن تعلق خاطر دارند و با آن صمیمانه همکاری می کنند.

 1. ایجاد بستر و راهکارهای مناسب برای ارتقای ارتباط و همبستگی متقابل میان فارغ التحصیلان با یکدیگر، با اساتید، دانشگاه و انجمن فارغ التحصیلان
 2. ایجاد یک بستر اطلاعاتی برای به اشتراک گذاری دانش، توانایی‌ها، مهارتها، امکانات فارغ التحصیلان
 3. ارائه خدمات و امکانات رفاهی،تفریحی برای فارغ التحصیلان
 4. ارائه خدمات علمی، آموزشی و به روزرسانی اطلاعات و دانش فارغ التحصیلان
 5. ارائه خدمات کاریابی برای فارغ التحصیلان جویای کار و تامین نیروی متخصص برای صاحبان مشاغل و اعضای حقوقی انجمن
 6. کمک رسانی به اعضا و پشتیبانی از طریق ایجاد صندوق حمایت از فارغ التحصیلان(در صورت امکان دانشجویان) در شرایط اضطراری
 7. دریافت، تبادل و پیگیری انتظارات و خواسته‌های فارغ التحصیلان
 8. ایجاد انگیزه جهت عضویت و همکاری در فعالیت‌های انجمن فارغ التحصیلان
 9. جلب مشارکت اعضای حقیقی و حقوقی فارغ التحصیلان در ارتقای توانمندی‌های اجرایی و اقتصادی انجمن
 10. ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه و فارغ التحصیلان برای انجام پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی

اهداف انجمن در رابطه با دانشگاه و نظام آموزشی

انجمن نقش موثری در ارتقای جایگاه و اثرگذاری دانشگاه در سطح ملی و بین المللی دارد، در شکل گیری مراکز پژوهشی و جذب و اجرای پروژه های پژوهشی دانشگاه و تامین بخشی از درآمد سالانه دانشگاه نقش موثر دارد، و اعضای انجمن در هدف گذاری و پیشبرد اهداف دانشگاه و نظام آموزشی کشور مشارکت ساختاریافته دارند.

 1. ارتقای همبستگی میان انجمن فارغ التحصیلان و دانشگاه جهت هم افزایی توانایی های یکدیگر به منظور جذب و اجرای پروژه‌ها
 2. مشاوره و رایزنی برای تسهیل انجام خدمات مورد نیاز فارغ التحصیلان در ارتباط با دانشگاه
 3. هدایت و مدیریت کمک‌های مردمی و سازمانی در راستای توسعه زیرساخت‌های‌ دانشگاه
 4. کمک به ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی دانشگاه
 5. تبادل اطلاعات و توانایی‌های فارغ التحصیلان در امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی با دانشگاه
 6. کمک به شکل گیری مراکز پژوهشی در دانشگاه

اهداف انجمن در رابطه با دانشجویان

انجمن نقش موثری در هدایت و حمایت تحصیلی و شغلی و افزایش توان تخصصی و حرفه ای دانشجویان و کمک به تعریف و اجرای پروژه های دانشجویی و کارآموزی دارد.

 1. ارتباط نزدیک با دانشجویان و بوجود آوردن امکان همکاری و مشارکت در فعالیت‌های انجمن فارغ التحصیلان
 2. ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات علمی و تجربی روز میان دانشجویان و فارغ التحصیلان
 3. ایجاد بستر ارتباطی میان دانشجویان و فارغ التحصیلان برای اجرای پروژه های دانشجویی و کار آموزی
 4. کمک به یافتن فرصت شغلی مناسب حین و پس از تحصیل
 5. حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان برای ادامه تحصیل در زمینه های مورد نیاز کشور

اهداف انجمن در رابطه با صنعت و بنگاه های اقتصادی

انجمن به عنوان مرجع شناسایی فرصت های جدید و معرفی نیروی انسانی متخصص شناخته شده و بنگاه های اقتصادی مشکلات فنی و مدیریتی خود را به انجمن ارجاع می نمایند.

 1. معرفی توانمندی‌های انجمن به عنوان نهاد مستقل اجرایی، مشاوره‌ای
 2. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیازمندی‌ها، امکانات و پروژه‌های صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی
 3. هماهنگی در ارایه خدمات (تخصصی تحلیلی و مشاوره‌ای، آموزشی، فنی و اجرایی) به صنعت و بنگاه‌های اقتصادی از طریق توانمندی‌های فارغ التحصیلان و یا دانشگاه
 4. دریافت ایده‌ها و طرح‌های فارغ التحصیلان و دانشجویان، تعریف پروژه و ارایه آن به صنعت و بنگاه‌های اقتصادی جهت اجرا
 5. حمایت از تشکیل و یا ارتقای فعالیت‌ شرکت های استارتاپ با مشارکت صنعت و دانشگاه

اهداف انجمن در رابطه با جامعه و سازمان های مردم نهاد

انجمن به عنوان یک الگوی موفق در سطح بین المللی برای خلق و حمایت از سرمایه های اجتماعی شناخته شده است و ضمن ایجاد زمینه برای مشارکت موثر اعضای انجمن در فعالیت های اجتماعی، با سایر انجمن های فارغ التحصیلی و سازمان های مردم نهاد هم جهت با انجمن، همکاری موثر و هم افزا دارد.

 1. معرفی انجمن و اهداف آن به جامعه و سازمان‌ها به عنوان یک نهاد مستقل و کارا و مردمی
 2. تعامل با نهادهای مشابه داخلی و خارجی جهت تبادل نظرات و امکانات برای ارتقا و هم‌افزایی توانمندی‌ها
 3. مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی
 4. کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ عمومی جامعه با آموزش‌ و به اشتراک گذاری ایده‌ها و دستاوردها

اهداف انجمن در رابطه با دولت و سازمان های دولتی

انجمن نهادی تاثیرگذار در تصمیم سازی، سیاست گذاری و حل مسایل کلان کشور، و مرجع تعریف و ارجاع پروژه های علمی و پژوهشی جهت حل معضلات کشور است.

 1. معرفی ظرفیت و توانمندی‌های فارغ التحصیلان در تصمیم­سازی، سیاست­گذاری­ و حل مسائل کلان کشور
 2. دریافت، تجمیع و پالایش نظرات و پیشنهادات فارغ التحصیلان جهت ارایه به نهادهای تصمیم‌گیر
 3. مشارکت با نهادهای مشابه در کمک به دولت و سازمان‌های دولتی بنا بر درخواست آن‌ها
 4. تعریف و اجرای پروژه‌های علمی و پژوهشی جهت حل معضلات کشور

ساختار اجرایی انجمن

در راستای نیل به اهداف فوق،ساختار اجرایی به روز شده ای تدوین و اجرایی شد.

هيات امنا

هيات امنا از 100 عضو اصلي و 20 عضو علي البدل از فارغ التحصيلان و اعضاي هيات علمي دانشگاه تشكيل مي شود. رييس دانشگاه نيز خود عضو و ریيس اين هيات است. اعضاي هيات امنا براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند. اعضاي هيات امنا از سه بخش تشكيل مي شوند. بخشي توسط مجامع دانشكده ها‌‏ بر اساس سهميه هر دانشکده انتخاب مي شود. بخشي از ميان اعضاي هيات امناي دوره قبل انتخاب مي شوند و بخش سوم توسط رييس دانشگاه تعيين مي شوند. از وظايف اصلي هيات امنا تعيين سياست هاي كلي انجمن، انتخاب اعضاي هيات اجرايي و بازرسین و نظارت بر حسن اجراي وظايف هيات اجرايي است.

هيات اجرايي و بازرسین

هيات اجرايي متشكل از 11 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل است كه به مدت 2 سال توسط هيات امنا انتخاب مي شوند. هيات اجرايي بالاترين ركن سیاستگزاری انجمن است. بازرس انجمن نيز وظيفه نظارت بر كليه امور انجمن را به عهده دارد. هيات اجرايي يك نفر را به عنوان دبيركل ، يك نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان مدیر اجرایی انجمن انتخاب مي كند. کلیه اختیارات مربوط به اجرا و نظارت بر چهار معاونت مشخص شده در نمودار سازمانی(چارت ذیل) به عهده مدیر اجرایی است. در حال حاضر دبیر کل انجمن آقای مهندس نصراله محمدحسین فلاح دانش آموخته ورودی سال 1349 مهندسی و علم مواد (دوره پنجم)،خزانه دار انجمن آقای دکترسیدفرشاد فاطمی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد و مدیر اجرایی انجمن خانم مهندس هدی کریمی دستجردی دانش آموخته ورودی سال 1376 مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف می باشند. در ذیل مختصری توصیف در رابطه با هر کدام از معاونت ها آمده است:

معاونت اجرایی

این بخش شامل شش واحد عضويت، واحد روابط عمومي و بين الملل و انتشارات، واحد فناوري اطلاعات ، واحد طرح و برنامه، واحد امور اجرايي كميته ها و واحد مالي و حسابداري می باشد. اجرا و کنترل فرآیند احراز و عضویت ، تدوین آیین نامه های اجرایی و خدمات قابل ارائه به فارغ التحصیلان و  ایجاد بستری برای اطلاع رسانی از طریق واحد روابط عمومی و بین الملل و ایجاد ارتباط با فارغ التحصیلان از وظایف این معاونت می باشد. همچنین در این معاونت واحد مالی برای حسابداری کلیه امور انجمن و واحد امور اجرایی برای ارائه خدمات اجرایی به بدنه انجمن از جمله کمیته های دانشکده ای پیش بینی شده است.

معاونت مالی پرسنلی

اين معاونت از پنج واحد مختلف تشكيل شده است. واحد مدیریت منابع مالی؛ واحد حقوقی و قراردادها؛ واحد پرسنلی؛ واحد مالی و حسابداری؛ واحد تامین منابع مالی تشکیل شده است. اين معاونت ماموريت های يادشده را به وسيله ی مديريت تابع ( مدير اجرایی) به انجام ميرساند.

معاونت اجتماعی

معاونت فرهنگی اجتماعی انجمن ؛ شامل کمیته های گردشگری، ورزش، سخنرانی، فرهنگی و کوهنوردی ؛ با هدف ارتقاء سرمایه اجتماعی مابین دانش آموختگان شریف، تقویت حس تعلق به دانشگاه و مسئولیت اجتماعی نسبت به جامعه و همچنین توسعه شبکه ارتباطی و پیوندهای ایشان تشکیل شده و به برخی از نیازهای اجتماعی و فرهنگی دانش آموختگان با برگزاری برنامه های ورزشی، سفرهای گروهی، گردهایی ها، جلسات سخنرانی و بازدیدهای فرهنگی پاسخ می دهد.

معاونت توان افزایی حرفه ای

معاونت توان افزايي حرفه اي در بر گيرنده چهار واحد مختلف است. ازجمله واحد  كميته هاي حرفه اي كه فارغ التحصيلان را به شركت هاي معتبر معرفي مي كند. واحد دوم واحد كاريابي و كارآموزي است كه با توجه به نياز دانشجويان و فارغ التحصيلان  و همچنين نياز صنعت،پل ارتباطی میان این دو می باشد. واحد آموزش حرفه اي كه برگزار کننده سمینارها، کارگاه­ها و آموزش هاي تخصصي براي ارتقاء مهارت فارغ التحصیلان می باشد. واحد ارتباط با صنعت و دانشگاه به معرفي توانمندي افراد و شركت هاي فارغ التحصيلان به صنعت مي­پردازد.

معاونت کمیته‌های تخصصی

هر دانشکده  دارای یک کمیته تخصصی است که فارغ‌التحصیلان آن دانشکده در آن فعالیت می‌کنند. کمیته‌های دانشکده‌ها اهداف انجمن را در حوزه‌ی هر دانشکده دنبال می‌کنند. کمیته‌های دانشکده‌ها به تناسب علاقمندی اعضا به فعالیت‌های مختلفی می‌پردازند و همگی زیر نظر معاون کمیته های تخصصی انجمن فعالیت می نمایند. تاکنون کمیته‌های تخصصی زیر در ساختار انجمن فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته شده‌اند:

 

 • کمیته فارغ التحصیلان پژوهشکده علوم و فناوری نانو

کنفرانس سالیانه فارغ التحصیلان شریف

انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت دانشگاه اقدام به برگزاری سالیانه این کنفرانس می­نماید.

اهداف کنفرانس

 • تجدید و گسترش پیوندهای فرهنگی، علمی و حرفه­ای فارغ­التحصیلان شریف در داخل و خارج کشور، با همدیگر و با دانشگاه
 • هم اندیشی و مبادله تجربیات در زمینه مسایل ایران در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، علمی، صنعتی، مدیریتی و اقتصادی
 • تبادل نظر و انتقال اطلاعات در زمینه پیشرفت های علمی و صنعتی در سطح جهانی

ماموریت ها

 • جستجوی راه حل پیرامون یک یا چند مساله کلیدی کشور
 • ارائه و تاکید بر دست­آوردهای فارغ­التحصیلان در حوزه­های مختلف
 • تجدید دیدار و ارتباط فارغ­التحصیلان و تحکیم هویت جمعی خانواده شریف

گردهمایی سالیانه انجمن

انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف با حمایت و همکاری فارغ التحصیلان دوره های مختلف دانشگاه اقدام به برگزاری سالیانه این گردهمایی و جشن ها می­نماید. این جشن­ها که به عنوان 40 امین سال فارغ التحصیلی دانش آموختگان از ورودی­های سال 1345 آغاز شده و کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه مهمان آن می باشند ، جشن به میزبانی ورودی های سال 54(دوره دهم) و سال 55(دوره یازدهم) پس از عادی شدن شرایط و برطرف شدن اپیدمی کوید19، برگزار خواهد شد.

اهداف گردهمایی

 • برقراري ارتباط با همه فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي مختلف دانشگاه در اقصا نقاط ايران و جهان
 • تکريم فارغ‌التحصيلان دوره هاي مختلف با حضور خانواده و مهمانان
 • تقدير از پايه گذاران دانشگاه و استادان پيشكسوت
 • تهيه و انتشار الکترونیکی کتاب مصور معرفي دانش آموختگان دانشگاه و انعکاس چکيده دستاوردها و خدمات 40 ساله آنان به جامعه
 • بزرگداشت ياد و خاطره در گذشتگان از جمله استادان پيشكسوت
 • تقويت رابطه فارغ التحصيلان دوره‌هاي مختلف با یکدیگر و آشنايي نسل جديد و قديم
 • تقویت ارتباط فارغ التحصیلان با انجمن در جهت حمایت از دانشگاه و بهینه کردن سیستم آموزشی دانشگاه
 • تبيين اثرات و نقش دانش آموختگان دانشگاه در توسعه صنعتي کشور
 • ايجاد شبکه­هاي اجتماعي بين فارغ التحصيلان دوره­هاي مختلف و تقويت احساس تعلق به دانشگاه
 • گرفتن بازخورد در خصوص ميزان اثر بخشي نظام آموزشي دانشگاه
 • يادآوري و بازسازي تاريخچه تاسيس و بالندگي دانشگاه به کمک مصاحبه هاي انجام شده با پيشکسوتان و تهيه و انتشار فيلم مستند مصاحبه با دانش آموختگان دانشگاه و استادان پيشکسوت.

بخش های مختلف گردهمایی

در هربار برگزاری، گردهمایی ممکن است مشتمل بر تعدادی از بخش های زیر، و احیانا بخش هایی دیگر باشد:

 • تجدید دیدار مهمانان
 • تجلیل از اعضای هیات علمی پیشکسوت
 • پخش فیلم مستند دوره
 • اهدای تندیس به دانش آموختگان دوره
 • بازگویی خاطرات
 • برنامه تفریحی(موسیقی و ....)
 • نمایشگاه عکس
 • نمایشگاه شرکت های حامی

introAnj

راه های ارتباطی با انجمن

سایت ها

Alumsharif.org

Alum.sharif.edu

Conf.Alumsharif.org

کانال ها

کانال رسمی انجمن فارغ التحصیلان SharifAlumniAssociation 

کانال ارتباطی جشن سالیانه انجمن:     AnnualGathering                 

کانال کنفرانس فارغ التحصیلان  SharifAlumniConference3th   

 sharifevent کانال فعالیت های اجتماعی انجمن

کانال شریف سخنرانی SharifSpeech                                    

کانال استارتاپ:       BLSSharif

تلفن های تماس

تلفن:          5-66085860-021        فکس: 66085866-021

پیام کوتاه:   300101151  

تلگرام و واتس اپ انجمن: 09209893085

ایمیل ها

انجمن:                                                                    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 ارتباط با دبیر کل انجمن-نصراله محمدحسین فلاح: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید      

ارتباط با مدیریت اجرایی- احمد مرشدیان :                   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید