ورود
ورود با حساب گوگل

عضویت
ورود با حساب گوگلطیبه غیرتمند

دانشکده مهندسی علم مواد علم مواد
مخفی شده توسط صاحب رزومه [email protected]
جنسیت
زن
دانشکده آخرین مقطع شریف
دانشکده مهندسی علم مواد
آخرین مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی
مشخصات شخصی
نام : طیبه
نام خانوادگی : غیرتمند
نام و نام خانوادگی لاتین : Tayebeh Gheiratmand
حوزه تخصص: علم مواد
عنوان تخصص:
سال ورود به شریف:
تاریخ تولد : 1361-11-17
لغات کلیدی
در دسترس برای کار جدید: بله
تحصیلات عالی
دانشگاه صنعتی شریف
شهر/کشور : تهران/ ایران
مقطع تحصیلی : پسادکتری در دانشگاه صنعتی شریف
حوزه مطالعه / پایان نامه : خواص مغناطیسی کامپوزیت های مغناطیسی نرم
سال فارغ التحصیلی: 1395
دانشگاه صنعتی شریف
شهر/کشور : تهران/ ایران
مقطع تحصیلی : دکتری
حوزه مطالعه / پایان نامه : آلیاژهای مغناطیسی بالک از نوع فاینمت
سال فارغ التحصیلی: 1393
دانشگاه صنعتی شریف
شهر/کشور : تهران/ ایران
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
حوزه مطالعه / پایان نامه : مواد مغناطیسی و خواص حافظه داری، متالورژی پودر
سال فارغ التحصیلی: 1387
دانشگاه صنعتی شریف
شهر/کشور : تهران/ ایران
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حوزه مطالعه / پایان نامه : رسوب سختی در آلیاژهای 7475 آلومینیوم
سال فارغ التحصیلی: 1384
پیش دانشگاهی ارشاد
شهر/کشور : تهران/ ایران
مقطع تحصیلی : پیش دانشگاهی
حوزه مطالعه / پایان نامه : ریاضی فیزیک
سال فارغ التحصیلی: 1380
سابقه شغلی
کارشناس ارشد در شرکت آسه صنعت
جایگاه/سمت: کارشناس ارشد بخش پروسس
کشور/شهر: ایران/تهران
سال شروع به کار: 1402
سال اتمام کار:
کارشناس ارشد در شرکت رونین
جایگاه/سمت: کارشناس ارشد بخش پروسس
کشور/شهر: ایران/تهران
سال شروع به کار: 1400
سال اتمام کار:
کارشناس ارشد در شرکت آپادانا فولاد البرز
جایگاه/سمت: کارشناس ارشد بخش مهندسی
کشور/شهر: ایران/تهران
سال شروع به کار: 1401
سال اتمام کار: 1402
کارشناس ارشد در شرکت پولاد
جایگاه/سمت: کارشناس ارشد بخش پروسس
کشور/شهر: ایران/تهران
سال شروع به کار: 1388
سال اتمام کار: 1401
استاد حق التدریس در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم تحقیقات
جایگاه/سمت: استاد حق التدریس
کشور/شهر: ایران/تهران
سال شروع به کار: 1398
سال اتمام کار: 1401
دست آوردهای علمی پژوهشی
رتبه اول مسابقات عملیات حرارتی کشوری
سال کسب افتخار: 1384
شرح:
چاپ 20 مقاله علمی (13 مقاله ISI و 7 مقاله کنفرانس
سال کسب افتخار:
شرح:  T. Gheiratmand, H.R. Madaah Hosseini, “Finemet nanocrystalline soft magnetic alloy: Investigation of glass forming ability, crystallization mechanism, production techniques, magnetic softness and the effect of replacing the main constituents by other elements”, Review Paper, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 408 (2016) 177 T. Gheiratmand, H.R. Madaah Hosseini, S.M. Seyed Reihani, “Iron-borosilicate soft magnetic composites: The correlation between processing parameters and magnetic properties for high frequency applications”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 429 2017) 241) Tayebeh Gheiratmand, Hamid Reza Madaah Hosseini, Parviz Davami, Fatemeh Ostadhossein, Min Song and Margaritis Gjoka, “On the effect of cooling rate during melt spinning of FINEMET ribbons”, Nanoscale, 5 (2013) 7520 T. Gheiratmand, H.R. Madaah Hosseini, P. Davami, M. Gjoka, G. Loizos, H. Aashuri, “Effect of annealing on soft magnetic behavior of nanostructured (Fe0.5Co0.5)73.5Si13.5B9Nb3Cu1 ribbons”, Journal of Alloys and Compounds, 582 (2014) 79 T.Gheiratmand, H.R.MadaahHosseini, P.Davami, M.Gjoka, M.Song, “The effect of mechanical milling on the soft magnetic properties of amorphous FINEMET alloy”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 381 (2015) 322 T. Gheiratmand, H.R. Madaah Hosseini, P. Davami, G. Ababei, M. Song, “Mechanism of Mechanically Induced Nanocrystallization of Amorphous FINEMET Ribbons During Milling”, Metallurgical and Materials Transactions A, 46 (2015) 2718 T. Gheiratmand, H. R. Madaah Hosseini, P. Davami, C. Sarafidis “Fabrication of FINEMET bulk alloy from amorphous powders by spark plasma sintering”, Powder Technology, 289 (2016) 163 T. Gheiratmand, H.R. Madaah Hosseini “Synthesis of FeNiCoTi Powder Alloy by Mechanical Alloying and Investigation of Magnetic and Shape Memory Properties”, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 25 (2012) 1893 T. Gheiratmand, H. R. Madaah Hosseini, F. Shalbaf, M. Mohhebali, M. A. Mozaffari, S. H. Arabi, F. Farzanegan, “Effect of Iron Particles Size on the High-Frequency Magnetic Properties of Iron-Borosilicate Soft Magnetic Composites”, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 30 (2017) 3085 T. Gheiratmand, S. Mohammadi Siyani, H. R. Madaah Hosseini, P. Davami “Investigation the structural and magnetic properties of FINEMET type alloy produced by mechanical alloying”, Advanced Materials Research, 970 (2014) 252, International conference on the science and engineering of materials, Kuala lumpur, Malaysia, Nov. 13-14th, 201311) Tayebeh Gheiratmand, Hamid Reza Madaah Hosseini, Parviz Davami, Fatemeh Ostad Hossein, Min Song, Margaritis Gjoka, Morteza Mansouri, “Effect of quenching wheel speed on the structure and Curie temperature of Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1 ribbons”, 4th International Conference on Ultrafine Grained and Nano-Structured Materials, Center of Excellence for High Performance Materials, University of Tehran, Nov. 5-6th , 2013 T. Gheiratmand, H. R. Madaah Hosseini, “Preparation of Nanocrystalline Fe-Ni-Co-Ti Powders by Mechanical Alloying”, Second International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2008), University of Tabriz, Oct. 28-30th, 2008 T. Gheiratmand, M. Karimi, H.R. Madaah Hosseini, A. Simchi, “The effect of gas atomized powder milling on microstructure and mechanical behavior of bulk nanostructure Al-20Si-5Fe-2Ni alloy”, 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6), Kish Island, Iran, Mar. 7-10th, 201614) T. Gheiratmand, H.R. Madaah Hosseini, “Calculation of   International Conference on Nanostructures (ICNS6), Kish Island, Iran, Mar. 7-10th, 2016 ) طیبه غیرتمند، سید حمیدرضا مداح حسینی، "بررس ی خواص مغناطیسی آلیاژ FeNiCoTi تولید شدهبه روش آلیاژسازی مکانیک ی"، چهارمين همايش دانشجويي فناوری نانو، کرمانشاه، ایران، مهر1387  طیبه غیرتمند، سید حمیدرضا مداححسینی، "تولید پودر آلیا ژی نانو بلوری FeNiCoTi به ر وشآلیاژسازی مکانیکی"، دومين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژی ايران و انجمنعلمي ريختهگری ايران، کرج، ایران، آبان 1387  طیبه غیرتمند، سیروس عسگری، "بررسی تاثیر پیشکرنش بر خواص پیرسازی آلیاژ 7475آلومینیوم"، دهمين کنفرانس انجمن مهندسين متالورژی ايرا ن، دانشگاه فردو سی مشهد، آبان1385 Hossein Asghari Shivaee, Nahid Izadpanah Mehrkish, Mahdiyeh Kakoo, Tayebeh Gheiratmand, Hamid Reza Madaah Hosseini, “Dip coating of silica layer on melt-spun Finemet ribbons: surface morphology and Electrical resistivity changes”, Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, 51 (2018) 96  Farrokh, M, Alitabar, M, Gheiratmand, T, “Effect of temperature and anodizing potential on the photocatalytic activity of TiO2 nanotubes”, Nano science and Nano Technology, 20 (2020) 1922  Farzin Mohseni, Hamid Reza Madaah Hosseini, Hooman Shokrollahi, Tayebeh Gheiratmand, “Magnetic and Electrical Properties of Nanocrystalline Fe85Si10Ni5/Phenolic Resin Soft Magnetic Composites”, Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, 53 (2020) 9crystalline phase volume fraction in Finemet nanocrystalline bulk alloy using Mossbauer spectroscopy”, 6th
دست آوردهای فرهنگی؛ اجتماعی، ورزشی
N/A
عنوان: عضویت در تیم شطرنج دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ: 1383
افتخارات بین المللی و داخلی کسب شده:
شرح:
اشتراک گذاری
محل اقامت
موقعیت مکانی
پونک/تهران/تهران/ایران
فیلم