ورود
ورود با حساب گوگل

عضویت
ورود با حساب گوگلکیوان انتظاری

دانشکده مهندسی هوافضا هوانوردی/هوافضا
مخفی شده توسط صاحب رزومه مخفی شده توسط صاحب رزومه
جنسیت
مرد
دانشکده آخرین مقطع شریف
دانشکده مهندسی هوافضا
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات شخصی
نام : کیوان
نام خانوادگی : انتظاری
نام و نام خانوادگی لاتین : KEYVAN ENTEZARI
حوزه تخصص: هوانوردی/هوافضا
عنوان تخصص:
سال ورود به شریف: 1382
تاریخ تولد : 2021-06-19
لغات کلیدی
در دسترس برای کار جدید: بله
تحصیلات عالی
سابقه شغلی
دست آوردهای علمی پژوهشی
دست آوردهای فرهنگی؛ اجتماعی، ورزشی
اشتراک گذاری
محل اقامت
موقعیت مکانی
مخفی شده توسط صاحب رزومه
فیلم