ورود
ورود با حساب گوگل

عضویت
ورود با حساب گوگلمحمدرضا عباس زاده لیما

دانشکده مهندسی عمران سایر
مخفی شده توسط صاحب رزومه مخفی شده توسط صاحب رزومه
جنسیت
مرد
دانشکده آخرین مقطع شریف
دانشکده مهندسی عمران
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی
مشخصات شخصی
نام : محمدرضا
نام خانوادگی : عباس زاده لیما
نام و نام خانوادگی لاتین : Mohammad Reza Abbaszadeh Lima
حوزه تخصص: سایر
عنوان تخصص:
سال ورود به شریف: 1394
تاریخ تولد : 1376-05-06
لغات کلیدی
در دسترس برای کار جدید: بله
تحصیلات عالی
سابقه شغلی
دست آوردهای علمی پژوهشی
دست آوردهای فرهنگی؛ اجتماعی، ورزشی
محل اقامت
موقعیت مکانی
تهران
فیلم